Flervariabelanalys med Maple - Maplesoft Books - Maple Books, Maple Resources and Math Books
Home : Maplesoft Books : Flervariabelanalys med Maple
Details Search
Flervariabelanalys med Maple

Flervariabelanalys med Maple

Gerd Brandell, Anders Holst, Sigrid Sjöstrand

2012

Tell others about this book:
Description

Denna bok handlar om analys för funktioner av flera variabler. I ett inledande kapitel introduceras mängder och funktioner utförligt. De följande kapitlen behandlar differential- och integralkalkyl i flera variabler. Vektoranalys i planet och rummet får var sitt kapitel. I ett appendix beskrivs grunderna i datoralgebrasystemet Maple.

Boken skiljer sig från andra böcker inom området framförallt genom att Maple är integrerat i hela framställningen. Maple ger möjligheter till visualisering och underlättar beräkningar, som annars är tidskrävande.

• Boken hjälper studenterna att själva använda Maple.
• Det finns många illustrationer som kan kompletteras och ­varieras på den egna datorn.
• Boken innehåller många exempel, med och utan Mapleinslag.
• Material från envariabelanalysen repeteras i början av varje kapitel.
• Matematiken motiveras utifrån tillämpningarna.
• Definitioner och satser introduceras intuitivt.
• Idéerna bakom bevisen lyfts fram.

Målgrupp är blivande civilingenjörer, ingenjörer, lärare med flera. Som bakgrund behövs kunskaper från kurser i envariabelanalys och linjär algebra.


The introductory chapter describes sets and functions in detail, while the following chapters deal with the differential and integral calculus of several variables.  An appendix is dedicated to basic functions of Maple.

Maple has been integrated throughout the book to provide visualization of concepts and to facilitate calculations which would otherwise be quite time-consuming.

This is an ideal book for current and future engineers, as well as teachers.  It requires a background knowledge of one-variable calculus and linear algebra.

Categories:
Other Details
Language: Swedish
ISBN: 9789144066257
Publisher: Studentlitteratur

Do you know of a book that should be included in our list? Tell us about it!

Category:
Language: